Til informasjon er Dr. Melaf Z. Bilal nå 100% sykemeldt,

hun blir erstattet med Dr. Alexander J. Røise foreløpig til sommeren 2022.