Dr. Gard har ferie uke: 28 - 29 - 30

Dr. Gleditsch har ferie uke: 30 - 31 - 32

Dr. Taylor (fastlegevikar) har ferie uke:  Halve uke 33 + 34 - 35