Vi starter vaksinasjon av risikogrupper 4.Oktober.

Pasienter som kommer til konsultasjon vil få tilbud om vaksine. Dette gjelder de som er i risikogrupper.

Det er opprettet egen timeliste for vaksinasjon uten samtidig legetime. Ta kontakt med oss for å bestille time.