Dr. Gard skal ha ferie uke 26-27-28

Dr. Gleditsch skal ha ferie uke 27-28-29-30

Dr. Weis-Fogh skal ha ferie uke 29-30-31

 

Åpningstider i sommer: 08.00 - 15.00 fom uke 27 tom 30.